Miễn 30%-50% phí chuyển tiền quốc tế đi và đến, tỉ giá mua bán ngoại...
Thẻ trả trước quốc tế phi vật lý là sản phẩm thẻ được sử dụng và thao...
Chương trình thi đua nội bộ “Chuyển tiền quốc tế - Khí thế thi đua” năm 2018 về thanh toán quốc tế trên toàn hệ thống LPB đã kết thúc và...
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo...