Công ty Mua bán nợ Việt Nam và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ký thỏa thuận hợp tác

10:45 - 26/05/2016
18519
 

TP. Hà Nội, ngày 25/5/2016 – Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) chính thức ký thỏa thuận hợp tác nhằm phát huy tối đa năng lực của các bên. Theo đó, DATC và LienVietPostBank thống nhất thông qua định hướng hợp tác, đẩy mạnh tăng trưởng, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh; từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh trên thị trường.

Cụ thể, hai bên đồng ý hợp tác trên cơ sở nhu cầu, năng lực và khả năng của mỗi bên phù hợp với quy định pháp luật trong các lĩnh vực sau: Mua bán, xử lý nợ và tài sản; tư vấn tài chính; đầu tư, khai thác tài sản đầu tư; cung cấp dịch vụ tài chính, ngân hàng; nghiên cứu và phát triển; các lĩnh vực khác…

Cũng thông qua thỏa thuận hợp tác, LienVietPostBank có thể cung cấp cho DATC và các doanh nghiệp có vốn góp chi phối của DATC bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ ngân hàng như: dịch vụ tiền gửi, dịch vụ bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, dịch vụ thẻ, tư vấn cơ hội hợp tác về tài chính - ngân hàng với đối tác chiến lược trong và ngoài nước. Hai bên cũng sẽ phối hợp cung cấp dịch vụ quản lý nợ, thu nợ, thẩm định giá, đấu giá.

Công ty Mua bán nợ Việt Nam và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ký thỏa thuận hợp tác

DATC là doanh nghiệp đặc biệt được thành lập theo Quyết định số 109/2003/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/06/2003. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/1/2004 và được công nhận Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt theo Quyết định số 55/2004/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/4/2004. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh chính của DATC là: Mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản (bao gồm cả tài sản và quyền sử dụng đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ); Tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản đã loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Tái cơ cấu doanh nghiệp gắn với chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa LienVietPostBank và DATC đã mở ra cơ hội khai thác hiệu quả các nguồn lực, lợi thế của mỗi bên để cùng phát triển và mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng kinh doanh trong quá trình tái cơ cấu theo hướng hiện đại hóa.

Ngay trước sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác với DATC, ngày 20/5/2016, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP) và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cũng đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện, trong đó trọng tâm hợp tác là xây dựng các hệ thống công nghệ, hiện đại hóa VBSP và hợp tác triển khai sản phẩm Ví Việt, một sản phẩm ví điện tử LienVietPostBank đang có chiến lược phát triển mạnh trong thời gian tới đây./.

lên
0 users have voted.