Đăng ký dự thi số: 4939

Cuộc thi ảnh: 

Tên ảnhẢnh dự thiNội dung ảnh
Điểm tựa bình yên
Đủ tổn thương và mệt mỏi rồi, tới 1 nơi bình yên mới mình sẽ cùng nhau bước tiếp con đường mới, chinh phục mới. Cánh cửa này đóng thì cánh cửa khác mở ra. Nếu cả thế giới này phản bội bạn thì mình sẽ vì bạn mà phản bội lại cả thế giới bởi chúng ta là gia đình, bạn nhỉ ...!
lên
0 users have voted.
Vote nội dung