Chế độ chính sách và phúc lợi

14:10 - 09/01/2015
11619

 Tổng quan về chính sách nhân sự

 • Quy định quyền hạn, quyền lợi và trách nhiệm của CBNV.
 • Được xây dựng trên cơ sở coi đội ngũ CBNV là tài sản quý giá nhất, là nhân tố quyết định sự thành công và lớn mạnh của Ngân hàng.
 • Mọi ước mơ, hoài bão, nhiệt huyết và cống hiến của CBNV đều được trân trọng và đền đáp xứng đáng.
 • Xuất phát từ CBNV Chính sách nhân sự được xây dựng với mục tiêu tạo sự hài lòng, tận tâm và gắn bó của CBNV, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm mỗi cá nhân với sự phát triển của Ngân hàng.

Chính sách tuyển dụng

Nguyên tắc tuyển dụng:

 • Công khai, minh bạch và khách quan theo một quy trình thống nhất trên toàn hệ thống.
 • Ưu tiên nguồn nhân lực chất lượng cao muốn gia nhập Ngân hàng.
 • Ưu tiên nguồn nhân lực nội bộ có nguyện vọng thuyên chuyển.

Thử việc:

 • Thời gian quy định: Tối đa 02 tháng và thời gian thử việc có thể rút ngắn hoặc kéo dài nhưng không qua 60 ngày.
 • Chế độ tiền lương trong thời gian thử việc: tối thiểu bằng 70% mức lương Ngân hàng thoả thuận khi tiếp nhận nhân viên vào làm việc.
 • Nhân viên không đạt yêu cầu sẽ buộc phải thôi việc.

Tiếp nhận chính thức:

 • Ứng viên được tiếp nhận chính thức sau khi thi tuyển, xét tuyển hoặc nhân viên thử việc được tiếp nhận chính thức sau quá trình thử việc sẽ được ký Hợp đồng lao động theo quy định của Ngân hàng.
 • Ký HĐLĐ lần đầu: tất cả CBNV (Trừ Ban TGĐ) ký HĐLĐ12 tháng.
 • Ký gia hạn HĐLĐ (lần 2): đối với các chức danh từ Trưởng/Phó phòng trở lên và tương đương ký HĐLĐ không xác định thời hạn; các chức danh còn lại ký HĐLĐ 24 tháng.
 • Ký gia hạn HĐLĐ (lần 3): không xác định thời hạn.
 • CBNV chính thức được hưởng lương và các chế độ, quyền lợi theo quy định của Ngân hàng.
 • Phòng Nhân sự/Bộ phận nhân sự sẽ hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục tiếp nhận cho CBNV mới gia nhập Ngân hàng.

Chính sách đào tạo

Mô hình, triết lý đào tạo:

 • Lấy CBNV làm trung tâm.
 • Được xây dựng trên các yếu tố là nền tảng cho chất lượng.
 • Đảm bảo đúng đối tượng và quy trình quản lý chất lượng.
 • Tự đào tạo và tham gia công tác đào tạo là trách nhiệm của mọi thành viên Ngân hàng.

Đào tạo hội nhập: Giúp CBNV mới nắm được thông tin cơ bản về Ngân hàng, tiếp thu kiến thức về các nghiệp vụ liên quan đến công việc và thực hành tác nghiệp cụ thể.

Đào tạo phát triển: Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, tạo điều kiện và khuyến khích CBNV không ngừng tự học

Đánh giá nhân sự:

 • Đánh giá hiệu quả làm việc của CBNV với mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu của CBNV.
 • Ghi nhận và khuyến khích tinh thần làm việc, tinh thần cống hiến của CBNV.
 • CBNV toàn hệ thống thực hiện đánh giá nhân sự (cá nhân và tập thể) trên phần mềm nhân sự:http://360.lienvietpostbank.com.vn.


Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm 

Nguyên tắc

 • Khách quan, công bằng và minh bạch.
 • Đảm bảo các chế độ đãi ngộ được điều chỉnh khi bổ nhiệm, miễn nhiệm và bãi nhiệm.
 • Đảm bảo phù hợp với các tiêu chí cơ bản: đạo đức, hiệu quả công việc, khả năng, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc.
 • Phải có căn cứ và phải tính đến thành tích, công lao đóng góp của CBNV.

Quy hoạch cán bộ

 • Tạo nguồn và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có đủ phẩm chất và năng lực công tác, đáp ứng được yêu cầu phát triển của Ngân hàng.
 • Cơ sở của Quy hoạch cán bộ là năng lực và phẩm chất của CBNV thể hiện qua chất lượng, hiệu quả công việc và ý thức, thái độ, tác phong làm việc của CBNV.
 • CBNV thuộc danh sách quy hoạch sẽ được Ngân hàng luân chuyển đến đơn vị công tác mới nhằm mục đích bồi dưỡng, rèn luyện để có thể sẵn sàng tại các vị trí quản lý khi NH có nhu cầu nhân sự và CBNV hội đủ điều kiện tại vị trí đó.

Khen thưởng - Kỷ luật

Khen thưởng:

 • Cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác sẽ được khen thưởng xứng đáng và kịp thời theo nguyên tắc công bằng và công khai nhằm tạo động lực phấn đấu cho mỗi cá nhân và tập thể.
 • Kết hợp giữa khen thưởng vật chất và tinh thần.

Kỷ luật:

 • Mục đích là để sửa lại các hành vi không đúng, hoàn thiện công tác quản lý.
 • Các hình thức kỷ luật: khiển trách bằng miêng/bằng văn bản, kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển sang làm công việc có mức lương thấp hơn, cách chức, sa thải.

Chế độ đãi ngộ

I. Tiền lương

Nguyên tắc xếp lương:

 • Dựa trên tiêu chí cơ bản để đánh giá giá trị công việc: trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, tính phức tạp của công việc, phạm vi công việc, khả năng giải quyết vấn đề.
 • Đảm bảo tính khách quan, công bằng, minh bạch, tuân thủ các quy định của Ngân hàng và Pháp luật.

Thu nhập thực nhận của CBNV:

Tại HO = Lương cố định + các loại phụ cấp khác - các khoản trích nộp - thuế TNCN (nếu có).


Tại Chi nhánh = Lương cố định + Phụ cấp CN (nếu có) + các loại phụ cấp khác - các khoản trích nộp - thuế TNCN (nếu có).


Trong đó:

LCĐ = Lương cơ bản (lương đóng các khoản theo quy định của Nhà nước) + phụ cấp thu hút.

Phụ cấp Chi nhánh: được điều chỉnh từng thời kỳ theo xếp hạng của các CN, PGD.

Các loại phụ cấp khác:

 • Phụ cấp đắt đỏ: điều chỉnh mức thu nhập của CBNV giữa các vùng miền có giá cả sinh hoạt khác nhau = LCĐx10% (tối đa không quá 2.000.000 đ).
 • Phụ cấp trượt giá: điều chỉnh mức thu nhập khi có sự gia tăng trong mức giá bình quân chung (mức hiện áp dụng là 15% LCĐ)
 • Phụ cấp thâm niên: CBNV làm việc tại Ngân hàng đủ 60 tháng, từ tháng 61 hàng tháng CBNV được hưởng thêm 5% LCĐ, mỗi năm làm việc được tăng 1%, tối đa không quá 8%
 • Phụ cấp kiêm nhiệm: áp dụng cho các trường hợp phải kiêm nhiệm các chức vụ quản lý khác (từ KSV/Tổ trưởng hoặc tưởng đương trở lên) từ 01 tháng trở lên.

Điều chỉnh lương

 • Điều chỉnh lương định kỳ: Hàng năm Ngân hàng xem xét điều chỉnh mức lương cho CBNV định kỳ 02 lần (vào ngày 01/01 và 01/07).
 • Điều chỉnh lương đột xuất: CBNV được xem xét điều chỉnh tăng lương đột xuất trong trường hợp có thành tích nổi bật, cống hiến xuất sắc góp phần cải tiến kỹ thuật, công nghệ..., bị xem xét điều chỉnh giảm lương đột xuất trong trường hợp không đáp ứng được yêu cầu công việc, vi phạm kỷ luật lao động hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm....

Thanh toán lương

 • Chuyển khoản vào tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng 02 lần/tháng (vào giữa và cuối tháng)

Bảo mật thông tin liên quan đến lương và thu nhập

 • Thông tin về tiền lương là tuyệt mật, tất cả CBNV có trách nhiệm bảo mật thông tin thu nhập của chính mình.

II. Tiền thưởng bao gồm

 • Tháng lương thứ 13
 • Tết dương lịch, âm lịch
 • Thưởng cho cá nhân, đơn vị kỳ I, II (*)
 • Thưởng ngày thành lập Ngân hàng (*)
 • Thưởng các ngày lễ: 30/04, 01/05 và 02/09 (*)
 • Thưởng CBNV đạt thành tích xuất sắc (A1) (*)
(*)Việc khen thưởng tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh của Ngân hàng. 

III. Chế độ phúc lợi

 • Phúc lợi theo quy định của pháp luật: BHXH, BHYT, BHTN, Kiểm tra sức khoẻ định kỳ, nghỉ lễ tết, nghỉ phép, nghỉ việc riêng có hưởng lương...
 • Phúc lợi bổ sung cho cán bộ quản lý: Phương tiện đi lại hàng ngày (xe ô tô Ngân hàng đưa đón); máy tính xách tay; máy điện thoại di động; khách sạn 4-5 sao, vé máy bay hạng thương gia (trường hợp đi công tác...)...
 • Phúc lợi bổ sung cho toàn thể CBNV: Bảo hiểm LienVietPostCare, trang bị đồng phục, cổ phiếu/trái phiếu ưu đãi, vay ưu đãi, thăm quan nghỉ mát, ngày hội gia đình, Công đoàn Ngân hàng tặng quà sinh nhật, thăm hỏi khi ốm đau, sinh nở, hiếu - hỉ...

Văn bản tham chiếu

Nội quy lao động679a/2011/QĐ-HĐQT31/10/2011
Quy chế tuyển dụng640/2011/QC-HĐQT14/10/2011
Quy trình tuyển dụng278/2011/QĐ-LienVietBank17/02/2011
Hướng dẫn tiếp nhận, định hướng, đồng hành cùng nhân viên mới373/2011/QĐ-LienVietBank04/03/2011
Quy chế Tổ chức hoạt động đào tạo178/2011/QĐ-HĐQT19/04/2011
Quy chế Tổ chức hoạt động đào tạo178/2011/QĐ-HĐQT19/04/2011
lên
0 users have voted.
Vote nội dung