Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

14:29 - 09/01/2015
8067

 Quá trình thành lập

  • Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng TMCP Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc NHNN Việt Nam.
  • Ngày 22/07/2011, LienVietBank được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN Việt Nam chấp thuận đổi tên thành LienVietPostBank (do Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam góp vốn vào LienVietBank). Cùng với việc đổi tên này, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của LienVietPostBank.

Những mốc thời gian then chốt trong lịch sử hình thành và phát triển của LienVietPostBank


Cổ đông sáng lập & Đối tác chiến lược


Cổ đông sáng lập Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt:


Đối tác chiến lược của Ngân hàng:


Số liệu cơ bản về Ngân hàng (Thời điểm 07/2011)

Vốn điều lệ: 6.010 tỷ đồng
Tổng Tài sản: 51.3 nghìn tỷ
lên
0 users have voted.
Vote nội dung