Liên Việt ca

14:42 - 09/01/2015
2149
 Bài hát Liên Việt ca như một lời cam kết của Ngân hàng không chỉ với các Khách hàng mà còn với từng cán bộ nhân viên đang từng ngày, từng giờ cống hiến cho sự phát triển của Ngân hàng. 
Từng lời ca thật giản dị những chứa đựng một niềm tin mãnh liệt vào tương lai, vào những giá trị mà hai chữ Liên Việt có thể mang lại cho Khách hàng, "...hãy đến với chúng tôi, đây Ngân hàng Liên Việtta sát cánh bên nhau, quyết cùng bạn làm giàu...". 
Mỗi câu trong bài hạt cũng là lời cam kết của mọi cán bộ nhân viên với Ngân hàng, với Khách hàng sẽ cùng chung tay, chung sức xây dựng và phát triển Ngân hàng"...chung sức, chung lòng dựng xây đất nước...chuyên nghiệp, chuyên cần nâng tầm phấn đấu...
Liên kết, phát triển, bốn chữ vàn như kim chỉ Nam cho con tàu Liên Việt ra khơi mà ở đó có bao thách thức đang chờ đón chúng ta tìm đến chinh phục. Hãy cùng chung tay đưa con tàu Liên Việt ngày cành tiến xa hơn, nhanh hơn trên con đường chinh phục đỉnh cao.

File download: 

lên
0 users have voted.
Vote nội dung