Mẫu đơn xin điều chuyển công tác

14:39 - 09/01/2015
9881
 Đối tượng áp dụng: Mẫu biểu này áp dụng đối với đối tượng cán bộ nhân viên đang làm việc tại Ngân hàng và có nhu cầu điều chuyển sang làm việc tại đơn vị mới trong hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

File download: 

lên
0 users have voted.
Vote nội dung