Bản tin Pháp lý tháng 09-10/2014

11:27 - 08/12/2014
1035
 Kính gửi: Các Anh/Chị,

Khối Pháp chế, Giám sát kinh doanh và xử lý nợ xin gửi đến các Anh/Chị Bản tin Pháp lý Tháng 09-Tháng 10/2014 với những nội dung chính như sau:

THÔNG TIN PHÁP LUẬT
 • Thông tư số 16/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014 hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép
 • Thông tư số 17/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014 về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý
 • Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014 ngày hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
 • Thông tư số 20/2014/TT-NHNN ngày 12/8/2014 quy định về khoản thu, tạm ứng của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt
 • Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14/8/2014 hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 • Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15/8/2014 hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản
 • Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
 • Thông tư số 24/2014/TT-NHNN ngày 06/9/2014 hướng dẫn về hoạt động bảo hiểm tiền gửi
 • Thông tư số 25/2014/TT-NHNN ngày 15/9/2014 hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
 • Thông tư số 26/2014/TT-NHNN ngày 16/9/2014 quy định về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam theo Quyết định 540/QĐ-TTg về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra
 • Thông tư số 27/2014/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 16/2010/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định số 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng
TIN TỨC NỔI BẬT
 • Ngân hàng cho vay tiêu dùng phải thành lập Công ty Tài chính
CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP
 • Tư vấn về thực hiện ký quỹ đối với Công tu xuất khẩu lao động
 • Ngân hàng có nhận tài sản bảo đảm là đất nghĩa trang?
THÔNG TIN VĂN BẢN
 • Một số quy định của Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14/8/2014 hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 • Văn bản nội bộ mới ban hành
 • Văn bản nội bộ sắp ban hành
Lưu ý: Bản tin này chỉ mang tính tổng hợp và thông tin, không có giá trị áp dụng trong những trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác các văn bản quy phạm pháp luật cần tìm đọc nội dung chi tiết.

File download: 

lên
0 users have voted.
Vote nội dung