Bản tin Sản phẩm số 12/Tháng 9

11:25 - 08/12/2014
914

Cùng tìm hiểu mô hình bán hàng của LienVietPostBank...
So với các ngân hàng trên thị trường, chúng ta đang có gì và chưa có gì?
Làm thế nào để nâng cao năng lực bán hàng?
Thông tin chi tiết sẽ có tại bản tin Số 12 - Tháng 9 lần này.

 

File download: 

lên
0 users have voted.
Vote nội dung