Bản tin Sản phẩm số 13/Tháng 10

11:26 - 08/12/2014
911
 Mời các Anh/Chị cùng Khối Sản phẩm tìm hiểu các thông tin trong Bản tin Khối Sản phẩm tuần này:
1. Cùng “nghía” vào việc thực hiện Quy định Chất lượng Dịch vụ của Chi nhánh
2. “Liều thuốc tinh thần” đến từ Chi nhánh
3. Thông tin Lãi suất và Chương trình khuyến mại Tháng 9 + Tháng 10 của các ngân hàng trên thị trường

File download: 

lên
0 users have voted.
Vote nội dung