Khuyến mại mừng Quốc Khánh khi mở thẻ tín dụng MasterCard

09:45 - 21/08/2017
1081
 
  • Thời gian khuyến mại: Từ ngày 18/08/2017 đến hết ngày 10/10/2017.
  • Phạm vi khuyến mại: Trên toàn hệ thống LienVietPostBank (không gồm PGDBĐ).
  • Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng quốc tế MasterCard.
  • Hình thức khuyến mại:

     -   Tng 01 voucher Esteem Gift tr giá 500.000 đng cho 100 khách hàng đu tiên m Th tín dng quc tế MasterCard hng Chun trong thi gian khuyến mi;
     -   Tng 02 voucher Esteem Gift, mi voucher tr giá 500.000 đng cho 20 khách hàng đu tiên m Th tín dng quc tế MasterCard hng Vàng trong thi gian khuyến mi.

  • Đối tượng áp dụng: Tất cả các khách hàng của LienVietPostBank phát hành mới Thẻ tín dụng quốc tế MasterCard và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của chương trình.
  • Danh sách các điểm chấp nhận voucher Esteem Gift: xem tại https://esteemgift.vn/
  • Hotline hỗ trợ: 028 7393 6768
 
lên
0 users have voted.