Kiểm tra sát hạch toàn Ngân hàng dự kiến diễn ra vào tháng 10.216

18:00 - 10/08/2016
1222
Là một ngành dịch vụ, đặc trưng của ngành ngân hàng là yếu tố con người quyết định chất lượng sản phẩm dịch vụ, chứ không phải là máy móc, nguyên vật
liệu... như ngành sản xuất.

Trong giai đoạn hiện nay, nâng cao chất lượng nhân sự được coi là giải pháp then chốt của ngành ngân hàng nhằm đáp ứng những yêu cầu phát triển mới. Nhân sự chất lượng cao là yếu tố quan trọng để hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững của Ngân hàng. Kiểm tra sát hạch là một trong những hoạt động được áp dụng triển khai phổ biến và tương đối hiệu quả nhằm đánh giá chất lượng nguồn nhân lực của một tổ chức.

Đây cũng là một trong những hoạt động không tách rời trong công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của LPB. Năm 2016, chủ trương kiểm tra sát hạch toàn Ngân hàng được Ban lãnh đạo phê duyệt dự kiến triển khai vào tháng 10, là yêu cầu bắt buộc đối với CBNV từ cấp Trưởng phòng HO, Trưởng phòng Chi nhánh/ Giám đốc PGD trở xuống (không áp dụng đối với đối tượng loại trừ & một số trường hợp đặc biệt) theo hình thức kiểm tra trắc nghiệm trên hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning.
 

Mục đích kiểm tra giúp nâng cao ý thức học tập, trau dồi các kiến thức chung về ngân hàng, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và những hiểu biết về SPDV của CBNV; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp quản lý đối với công tác đào tạo/ tự đào tạo và phát triển nhân sự tại đơn vị; đồng thời là căn cứ để đánh giá, xếp loại CBNV cũng như đề xuất các phương án nhân sự, đào tạo, áp dụng các hình thức chế tài đối với CBNV và cấp quản lý/Trưởng đơn vị.

Nội dung thi sát hạch bao gồm 2 phần: Tuân thủ chung (hiểu biết về chính sách, quy định áp dụng chung trong toàn hệ thống Ngân hàng chi phối tất cả hoạt động của CBNV) & tuân thủ nghiệp vụ (hiểu biết các kiến thức về quy định, quy trình thuộc chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến vị trí công việc mà CBNV đang đảm nhiệm). Chế tài khen thưởng, xử phạt…sẽ được áp dụng nghiêm túc đối với tất cả các đối tượng, đơn vị dự thi.

Tất cả các nội dung ôn tập cho kỳ thi sát hạch nhân sự toàn hệ thống năm 2016 chi tiết tại Thông báo số 4848/2016/TB-Lienvietpostbank ngày 19.07.2016.

Chúc tất cả các thành viên LPB sẽ ôn tập tốt và đạt kết quả cao nhất trong đợt kiểm tra 
lên
0 users have voted.