Ký thỏa thuận về hoạt động của Tổ phối hợp Ngân hàng - Bưu điện TP Hồ Chí Minh

10:15 - 01/08/2017
577
Ngày 19/7/2017, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh và các Chi nhánh, Phòng Giao dịch Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã ký Thỏa thuận về hoạt động của Tổ phối hợp Ngân hàng - Bưu điện TP. Hồ Chí Minh.
 
 

Đại diện Bưu điện TP. Hồ Chí Minh và Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt TP. Hồ Chí Minh ký thỏa thuận phối hợp

Thỏa thuận được ký kết nhằm nâng cao công tác phối hợp quản trị giữa hai bên, mang lại hiệu quả trong hoạt động ngân hàng trên hệ thống mạng lưới Bưu điện tại địa bàn. Theo đó, Tổ Phối hợp có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất về các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện các nội dung thuộc các thỏa thuận được hai Bên ký kết, công tác triển khai hoạt động ngân hàng trên hệ thống mạng lưới Bưu điện thuộc TP. Hồ Chí Minh. Đề xuất với Ban điều phối các cơ chế, quy trình phối hợp và nghiệp vụ liên quan đến việc triển khai hoạt động ngân hàng trên mạng lưới Bưu điện. Là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp mọi hoạt động hợp tác triển khai sản phẩm, hoạt động ngân hàng trên mạng lưới Bưu điện địa phương và đề xuất giải quyết các phát sinh…

Tại Lễ ký kết, hai bên cũng thỏa thuận thống nhất nội dung kế hoạch phát triển dịch vụ tín dụng và chương trình thi đua phát triển dịch vụ tín dụng những tháng cuối năm 2017.

Theo VnPost

 
lên
0 users have voted.