“120 ngày bán lẻ - Tín dụng Hưu trí” đang diễn ra như thế nào?

16:45 - 18/05/2018
1047

Sức nóng của Chương trình thi đua nội bộ “120 ngày bán lẻ - Tín dụng Hưu trí” đang lan toả mạnh mẽ tới tất cả các Đơn vị Kinh doanh trên toàn hệ thống. 

Để chiếm được ưu thế và đạt được những con số kết quả kinh doanh ấn tượng trên cuộc đua này, Các CN/PGD đã trang bị thêm cho mình những công cụ bán hàng, đồng loạt ra quân và tăng cường phối hợp cùng với Bưu điện triển khai, đẩy mạnh tiếp thị bán hàng tại các kỳ chi trả lương hưu. Ngoài việc tiếp cận khách hàng để đẩy mạnh triển khai sản phẩm Tín dụng Hưu trí tại địa bàn, các CN/PGD cũng chú trọng hơn trong công tác chuẩn bị và đào tạo đội ngũ bán hàng tại Bưu điện. 

Hãy cùng xem Chi nhánh Hà Tĩnh, Quảng Nam và Hà Giang đang triển khai thi đua như thế nào nhé:

Chi nhánh Hà Tĩnh đang triển khai phát tờ rơi tại chợ

CN Quảng Nam tiếp cận khách hàng tại các buổi chi trả lương hưu

Và thực hiện bọc sổ lương hưu cho khách hàng

CN Hà Giang tổ chức họp để chuẩn bị cho việc triển khai chương trình

Và tiếp cận khách hàng tại các buổi chi trả lương hưu trên địa bàn tỉnh

Còn các Đơn vị kinh doanh khác đang chạy đua như thế nào? Hãy gửi những hình ảnh cập nhật nhất về tình hình triển khai Chương trình cho Nhà mình nhé!

lên
0 users have voted.