Nguồn vốn

  • Vay 50 triệu USD từ các Ngân hàng Đài Lo...Ngày 21/04/2017, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã ký kết Hợp đồng vay hợp vốn trị giá 50 triệu USD với 8 Ngân hàng Đài Loan...
  • "Mùa Vàng Ngoại tệ 2016" - Gie...Tổng kết kỳ 1 năm 2016, "Mùa Vàng Ngoại tệ" có được những sự thành công, những kết quả khả quan nhất định. Đằng sau sự thành công ấy, những...
  • Mùa vàng Ngoại tệ tháng 10: “Đẳng cấp”...Chương trình thi đua nội bộ “Mùa Vàng Ngoại Tệ 2015” đã đi được hơn 2/3 chặng đường và đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Trải qua những phút đua gay...
  • "Mùa Vàng Ngoại Tệ 2015": Khôn... Chương trình thi đua “Mùa Vàng Ngoại Tệ 2015” đã đi vào quỹ đạo và đạt được những kết quả hết sức khả quan. Để đạt được những kết quả đó, từng đơn...
  • Stars of the Month tháng 3: Hành trình t...hương trình Thi đua nội bộ “Mùa Vàng Ngoại Tệ 2015” đã đi được một nửa chặng đường giai đoạn I/2015 với doanh số mua/bán ngoại tệ toàn hệ thống (chưa...