Nhà mình với cộng đồng

Tối 17/1, UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đài PT-TH Quảng Trị,...