10 năm vẹn Mười

08:30 - 22/03/2018
920
 

Ngân hàng LienVietPostBank

Mười năm phát triển gia tăng vững vàng

Hợp tác tình nghĩa khách hàng

Nhân viên chuyên nghiệp ngày càng thành công.

 

Anh Minh dày sức vun trồng

Anh Hưởng góp sức chung công tháng ngày

Cùng bao Lãnh đạo chung tay

Bưu điện LiênViệt có ngày sáng tươi.

 

Mười năm phát triển vẹn Mười

Thành công và sáng tình người nghĩa nhân

Cùng nhau ra sức chuyên cần

Bưu điện LiênViệt vươn tầm bay xa.

 

lên
0 users have voted.