Bài vè Liên Việt

16:15 - 16/05/2018
271
 

BÀI VÈ LIÊN VIỆT

Nghe vẻ nghe ve, nghe vè Liên Việt

Ngân hàng chúng tôi -Ngân hàng rất tuyệt

Bưu điện Liên Việt người người đều biết

Nhân viên thân thiết phục vụ tận tình

Làm việc hết mình khách hàng ưng ý

Sản phẩm tinh túy chất lượng hàng đầu

Tiện ích dài lâu nhu cầu  đáp ứng

Liên Việt luôn xứng : ngân hàng của dân

Bất kể dân cần Liên Việt luôn có

Khoản vay lớn nhỏ đều được giải ngân

Tiền gửi trong dân bảo toàn tiết kiệm

Kinh doanh trách nhiệm : xã hội làm đầu

Xây trường, xây cầu, xây Chùa Trung Trữ

Trẻ em, phụ nữ vững bước trên đường

Học sinh đến trường không còn lo lắng

Liên Việt quyết thắng nhờ được khách thương

Khách ở bốn phương đều là khách quý

Kinh doanh triết lý : “có bạn có tôi”

Có khách hàng rồi, ngân hàng mới khỏe

Liên Việt tuy trẻ nhưng lớn vững vàng

Minh bạch an toàn cùng dân phát triển

Cùng dân cải tiến, đời sống đẹp giàu

Vững bước mai sau, niềm tin Liên Việt

 

TỐNG THỊ THỦY TIÊN

TP KTNQ - LienVietPostBank Sóc Trăng

lên
0 users have voted.