Hành trình lan toả và đẩy mạnh công tác triển khai sản phẩm tín dụng trên địa bàn Hà Nội

14:45 - 17/08/2018
872

Địa bàn Hà Nội là một địa bàn rộng lớn và có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm tín dụng nói chung và tín dụng trên kênh PGDBĐ nói riêng. Nhận định đây là địa bàn tiềm năng, Khối NHBĐ đã làm việc và trao đổi với phía Bưu điện Hà Nội nhằm tìm kiếm giải pháp thúc đẩy kết quả kinh doanh sản phẩm tín dụng trên địa bàn. Trên cơ sở thống nhất kế hoạch triển khai với BĐ Hà Nội, hai đơn vị đã phối hợp, xây dựng và triển khai “Hành trình lan toả triển khai tín dụng” trên toàn địa bàn Hà Nội.

Ngay từ những ngày đầu tháng 2, Khối NHBĐ và Bưu điện Hà Nội bắt tay ngay vào công việc truyền lửa cho “Hành trình lan toả” nhằm đưa ra những giải pháp, cải thiện kết quả kinh doanh hiện tại. Khối NHBĐ, Lãnh đạo BĐHN và Ban Dịch vụ TCBC (VNPost) cùng phối hợp với các chi nhánh cho vay của Ngân hàng và các Bưu điện huyện, bưu điện trung tâm (BĐH/TT) tổ chức cuộc họp trao đổi trực tiếp về cách thức triển khai thực tế, cùng nhau tháo gỡ cho những khó khăn đang tồn tại ở địa bàn đồng thời đưa ra những cách thức, phương pháp triển khai bài bản và có hiệu quả hơn trong thời gian từ nay đến hết năm 2018.

Qua 6 tháng (đến 31/7/2018), “hành trình lan toả” đã đi được 3/4 chặng đường, cụ thể: Khối NHBĐ đã tổ chức 9 đoàn công tác, làm việc với 16 Chi nhánh/PGD/PGDBĐ nâng cấp và 3 BĐTT, 14 BĐH để đưa ra cách thức triển khai tập trung và hiệu quả hơn. Đồng thời, kết quả triển khai sản phẩm tín dụng của địa bàn Hà Nội được ghi nhận như sau: Tính đến hết tháng 7/2018 đã hoàn thành 65% kế hoạch giải ngân, 21% kế hoạch tăng NET năm 2018.

Khối NHBĐ – Bưu điện Hà Nội - PGD Hà Đông cùng đại diện các PGDBD NC Thanh Oai, Ứng Hoà tại cuộc họp triển khai tín dụng tháng 7.2018 địa bàn huyện Thanh Oai, Ứng Hòa

Khối NHBĐ - Ban DVTCBC - BĐ HN và PGD Hoàng Mai họp trao đổi kế hoạch triển khai bán hàng tại địa bàn huyện Phú Xuyên.

Khối NHBĐ – PGD Cầu Giấy – Bưu điện Hà Nội và đại diện BĐH Đan Phương và Hoài Đức họp triển khai tín dụng tại địa bàn huyện Đan Phượng và Hoài Đức.

Ngày 20/7/2018, Khối NHBĐ, CN TKBĐ cùng phía Bưu điện Hà Nội, lãnh đạo BĐH Mê Linh, Sóc Sơn, PGDBĐ nâng cấp Mê Linh họp bàn thống nhất cách thức triển khai tín dụng trên địa bàn

Song song với việc trao đổi, tháo gỡ khăn trực tiếp thông qua các cuộc họp, Khối NHBĐ và BĐTP Hà Nội cùng ĐVKD đã tổ chức các buổi đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng bán hàng, nâng cao kiến thức về sản phẩm nghiệp vụ cho đội ngũ bán hàng trực tiếp của Bưu điện. Từ đầu tháng 2 đến thời điểm hiện tại, “hành trình lan toả” đã đến được với 10 huyện/trung tâm, thực hiện đào tạo cho hơn 200 cán bộ bán hàng bán hàng của các huyện/xã.

PGD Đông Anh và BĐH Đông Anh phối hợp tổ chức buổi đào tạo cho cán bộ bán hàng tại địa bàn. Buổi đào tạo có sự tham gia của Khối NHBĐ và Bưu điện Hà Nội với vai trò chia sẻ thêm những kinh nghiệm hữu ích và cơ chế hỗ trợ cho người bán hàng mà địa bàn Hà Nội đang áp dụng

Buổi đào tạo cho đội ngũ bán hàng của BĐTT 1 và BĐTT 6

Khối NHBĐ chia sẻ tại buổi đào tạo tại địa bàn Xuân Mai

Ông Hoàng Quốc Vương - TP Ngân hàng Ban DVTCBC TCT Bưu điện VN tại buổi đào tạo BĐTT 3 và chia sẻ về cách thức triển khai bán hàng

Sự đồng hành của Khối NHBĐ cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Ban DVTCBC – VNPost và đơn vị chủ quản là BĐHN, các đơn vị đã bước đầu nắm chủ trương chung và kinh nghiệm triển khai bán hàng, vận dụng vào thực tế bán hàng trong thời gian tới. Đây là phương pháp triển khai mới, mang lại hiệu quả cho các đơn vị, phát huy được vai trò định hướng của tổ phối hợp RCC trên địa bàn. Dự kiến, sau khi triển khai “Hành trình lan toả triển khai tín dụng” tại tất cả các địa bàn, Khối NHBĐ và BĐHN cũng như Ban DVTCBC sẽ thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác phối hợp triển khai giữa các đơn vị vào tháng 9/2018.

 

lên
0 users have voted.