LienVietPostBank khai trương phòng giao dịch Đan Phượng

11:15 - 01/11/2019
1133

Ngày 29/10/2019, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) khai trương phòng giao dịch Đan Phượng trực thuộc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt CN Thăng Long tại địa chỉ số 5 Nguyễn Thái Học, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.

Đan Phượng là một huyện thuộc vùng văn hóa xứ Đoài, với bề dầy lịch sử và rất nhiều lợi thế phát triển kinh tế. Những năm gần đây, hạ tầng cơ sở, đặc biệt là hạ tầng cho Nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện được ưu tiên đầu tư đồng bộ.  Các cơ sở kinh tế trên địa bàn đã giúp tốc độ tăng trưởng kinh tế của Huyện luôn duy trì ở mức cao, đồng thời các nhu cầu về vốn cho sản xuất kinh doanh cũng ngày một tăng. Đây chính là cơ sở, điều kiện cho LienVietPostBank tiếp tục tăng cường sự hiện diện tại đây bằng việc chính thức khai trương hoạt động của LienVietPostBank - PGD Đan Phượng.

PGD Đan Phượng thực hiện các chức năng như huy động vốn, hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán, ngân quỹ và các hoạt động kinh doanh. Việc có thêm điểm giao dịch ngân hàng mới trên địa bàn sẽ mang đến nhiều sự lựa chọn cho khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng và nguồn vốn tín dụng, đặc biệt là những sản phẩm riêng có mà LienVietPostBank đã và đang triển khai hiệu quả trên cả kênh Ngân hàng và kênh Phòng Giao dịch Bưu điện như tín dụng hưu trí, cho vay công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, các dịch vụ thu hộ, chi hộ…

Được thành lập từ tháng 03/2008, sau 11 năm hoạt động tổng tài sản LienVietPostBank đạt 194 nghìn tỷ đồng; Cho vay khách hàng 135 nghìn tỷ đồng; Huy động tiền gửi đạt 133 nghìn tỷ đồng;Vốn chủ sở hữu 12 nghìn tỷ đồng;  Với định hướng của một ngân hàng bán lẻ, cung cấp đầy đủ dịch vụ tài chính, ngân hàng cơ bản đến mọi bộ phận dân cư, hiện nay LienVietPostBank luôn quan tâm đầu tư cho mạng lưới và đang là NHTMCP có quy mô số lượng điểm cung cấp dịch vụ lớn nhất trên cả nước.

Huy Trần

lên
0 users have voted.