Phòng trà

Các nữ CBNV đang nuôi con bằng sữa mẹ sẽ có một không gian riêng tư...
Cùng với sự đa dạng và phát triển không ngừng của các hoạt động kinh...