Chân dung

Giữa những ngày cuối năm bận rộn với sổ sách, quyết toán, Nhà mình đã...
Đó là một trong những bí quyết của Nguyễn Hoàng Anh - người đang giữ...