Chân dung

Là CBNV đầu tiên của chi nhánh đạt vé du lịch Singgapore – Malaysia,...
Phụ công Trần Việt Hương góp công vào chiến thắng của chủ nhà Thông...