DOANH NGHIỆP VIỆT NAM CÓ LỢI THẾ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, CHỦ TỊCH LIENVIETPOSTBANK PHÁT BIỂU

09:15 - 10/07/2019
189

Với các doanh nghiệp, chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi cách thức tổ chức, vận hành, sản xuất từ các biện pháp và các công nghệ cũ như thủ công, máy móc riêng lẻ sang công nghệ mới và phương pháp mới dựa trên nền tảng là của công nghệ thông tin, tự động hóa, hệ thống kết nối toàn thể các máy móc và trí tuệ nhân tạo để từ đó tạo ra được nhiều gia trị gia tăng hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn, thu được hiệu quả kinh doanh lớn hơn.

Đó là quan điểm của Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank, Phó Chủ tịch Hiệp hội Tin học Việt Nam, chia sẻ với tư cách một trong các khách mời của Chương trình chuyên về cách mạng 4.0 mang tên Nút Bấm số 15 trên kênh truyền hình VTV2 tối 08/9/2019.

Hình ảnh cắt ra từ Chương trình chuyên về cách mạng 4.0 mang tên Nút Bấm số 15 trên kênh truyền hình VTV2 tối 08/9/2019.

Với nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào hệ thống công nghệ cũ, không thể chuyển đổi sang công nghệ mới ngay được, nhất là các doanh nghiệp lớn, do chi phí đầu tư, quá trình khấu hao, đào tạo....

Tuy nhiên, với giới doanh nghiệp Việt Nam, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chúng ta lại có lợi thế và cơ hội là chuyển đổi ngay sang công nghệ mới theo phương thức vừa học vừa làm, chi phí trong tầm tay.

Để nắm được những chỉ dẫn quý báu cho các doanh nghiệp để thích ứng với Cách mạng 4.0 và Công nghệ Số, xin xem chi tiết Chương trình tại: https://vtv.vn/video/nut-bam-so-15-377737.htm…

 

 
lên
0 users have voted.