Đối thoại cùng lãnh đạo

Với các doanh nghiệp, chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi cách thức...
Đó là câu nói của anh Lê Xuân Lâm, Giám đốc LienVietPostBank - Chi...