Hà Phương - Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng

Hà Phương - Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng
Cô con gái nhỏ dễ thương Suri là niềm hạnh phúc lớn nhất của Hà Phương. Phương bảo: "Sống trên đời, quan trọng là cái tấm lòng, tấm lòng mà con người ta dành cho nhau..."
lên
25 users have voted, including you.

Trang