Trà dư tửu hậu

Một Trung thu nữa lại về, đánh thức trong lòng ta biết bao kỉ niệm về...
Những năm gần đây, khu vực Doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài...