Phòng trà

Là CBNV đầu tiên của chi nhánh đạt vé du lịch Singgapore – Malaysia,...
Được tổ chức trên toàn thế giới vào ngày 20/3, Ngày Quốc tế Hạnh phúc...