Kết quả cuộc thi ảnh “Phụ nữ - là để Yêu thương”

10:00 - 30/10/2018
550

 Cuộc thi ảnh “Phụ nữ - là để Yêu thương” do BCH Công Đoàn Hội sở phía Bắc tổ chức  nhân ngày 20/10 đã thu hút được sự tham của các  tổ Công Đoàn thuộc BCH Công đoàn Hội sở phía Bắc. Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, BTC đã lựa chọn ra được những bức ảnh xứng đáng đạt các giải thưởng của cuộc thi.

Kết quả của cuộc thi như sau:

Giải Tự tin tỏa sáng: 1.000.000 VND thuộc về Văn phòng HĐQT

Giải Ngọt Ngào: 1.000.000 VND thuộc về Khối Quản lý Nguồn Nhân lực

Giải Sáng Tạo: 1.000.000 VND thuộc về Khối Thanh toán

 Giải Đoàn Kết 1.000.000 VND thuộc về Khối Sản phẩm

 Giải Ấn Tượng: 1.000.000 VND thuộc về Khối Văn phòng

lên
0 users have voted.