Kết quả Top 5 bài viết ấn tượng tháng 10 của cuộc thi "LienVietPostBank trong tôi"

09:30 - 24/11/2017
442

 Dưới đây là danh sách 5 bài viết ấn tượng tháng 10 của cuộc thi “LienVietPostBank trong tôi”, Xin chúc mừng các tác giả đã nhận được giải thưởng tháng trị giá 1.000.000 đồng. Các bạn vui lòng gửi thông tin cá nhân và số tài khoản về địa chỉ: hanhnt1@lienvietpostbank.com.vn  để Ban tổ chức thanh toán giải thưởng.

lên
0 users have voted.