Hoạt động

Hội thao được diễn ra trong 2 ngày từ 24-25/08 tại thành phố biển...
Ngày 20/08/2019 đã diễn ra Lễ thành lập Ban tổ chức Hội thao Ngân...