Công đoàn LienVietPostBank nhận bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

16:30 - 28/12/2018
7615

 Ngày 30/05/2018 Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã quyết định khen thưởng cho tập thể Công đoàn và 06 cán bộ, đoàn viên công đoàn Ngân hàng Bưu điện Liên Việt vì "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2017".

Ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhận Bằng khen của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Các đoàn viên công đoàn trong Ban Lãnh đạo Ngân hàng được Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trao tặng Bằng khen là Đ/c Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Đ/c Phạm Doãn Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Tổng Giám đốc. Các đồng chí trên cương vị công tác đã có nhiều đóng góp tích cực vào hoạt động Công đoàn, tham gia chỉ đạo triển khai tổ chức thành công cuộc thi quy mô lớn trong hệ thống Ngân hàng như Hội thao, Hương sắc LienVietPostBank; luôn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động và đoàn viên công đoàn...

Cùng có tên trong danh sách nhận Bằng khen của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam năm 2017 là các cán bộ, đoàn viên công đoàn chuyên trách và kiêm nhiệm đã tích cực đóng góp vào hoạt động Công đoàn năm 2017: Đ/c Đinh Thu Hương, Đ/c Trần Ngọc Minh, Đ/c Hoàng Mạnh Hùng, Đ/c Trần Thị Luyến.

lên
0 users have voted.