Đại hội CĐCS thành viên Hội sở phía Bắc thành công tốt đẹp

09:00 - 27/11/2019
1342

 Ngày 23/11/2019 Ban Chấp hành CĐCS thành viên Hội sở LienVietPostBank tổ chức Đại hội lần thứ hai nhằm đánh giá kết quả hoạt động của CĐCS thành viên Hội sở trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, quyết định phương hướng, nhiệm vụ và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ  tới.

Quang cảnh toàn thể đại hội

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, công đoàn cơ sở thành viên HO phía Bắc đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động, chương trình có ý nghĩa thiết thực nhất tới đời sống của anh chị em CBNV. 

BCH Công đoàn Hội sở phía Bắc nhiệm kỳ 2013 - 2018 lên ra mắt đại hội, trước khi chính thức kết thúc nhiệm kỳ.

Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, phương châm và nhiệm vụ trong thời gian tới. CĐCS Thành viên HO phía Bắc sẽ tiếp tục tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, chú trọng đến vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBNV, tích cực tham gia xây dựng Đảng, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh...

 Ban chấp hành mới CĐCS hội sở phía Bắc Lienvietpostbank ra mắt đại hội.

 Đại hội đã bầu ra BCH công đoàn cơ sở thành viên HO nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 11 đồng chí. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc buổi sáng cùng ngày.

lên
0 users have voted.