Thư mời chia sẻ hình ảnh, cảm xúc "LienVietPostBank trong tôi"

16:15 - 26/03/2019
5668
 

Thân gửi Cán bộ Nhân viên LienVietPostBank, bạn đọc thân thiết của Nhà Mình

Năm nay, đánh dấu 11 năm thành lập và hoạt động của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (28/3/2008-28/3/2019).

Vào thời điểm lịch sử, khi Ngân hàng bước sang thập kỷ thứ Hai, Ban Biên tập Nhà Mình kêu gọi toàn thể Cán bộ Nhân viên, từ Hội sở cho tới các Chi nhánh, Phòng Giao dịch của LienVietPostBank trên 63 tỉnh thành trong cả nước đóng góp hình ảnh với chủ đề:  LienVietPostBank trong Tôi .

Thể thức cụ thể như sau:

1. Mỗi cá nhân được gửi từ 1 đến 3 ảnh chụp 1 hình ảnh, sự kiện.... của chính bản thân (tự chụp), phản ánh cách bạn nhìn LienVietPostBank, cách bạn gắn bó, sống trong môi trường LienVietPostBank, kỷ niệm ý nghĩa của bạn tại LienVietPostBank, cũng như công việc của bạn tại Ngân hàng, mong muốn phát triển Ngân hàng.

2. Gửi kèm ảnh 1 lời chia sẻ, tâm sự của bạn gắn với bức ảnh: Số lượng từ từ TỐI ĐA trong 01 lời chia sẻ, tâm sự là 200 từ. 

3. Bạn có thể nêu rõ: Là trường hợp ảnh và lời tâm sự khi được chia sẻ trên các kênh thông tin của Ngân hàng, thì bạn có thể yêu cầu nêu rõ danh tính cá nhân hoặc không nêu ra.

4. Đầu mối tiếp nhận ảnh kèm lời tâm sự: banbientap@lienvietpostbank.com.vn (Tiêu đề email: LienVietPostBank Trong Tôi)

5. Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 31/3/2019.

6. Ban Biên tập sẽ lựa chọn, biên tập ảnh và lời tâm sự để sử dụng trong hoạt động kỷ niệm Thành lập Ngân hàng Bưu điện, chào mừng Hội nghị Triển khai Nhiệm vụ 2019 và Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019.

7. Các hình ảnh, lời tâm sự

Ban Biên tập chân thành cảm ơn sự quan tâm của tất cả các bạn và rất háo hức đón nhận tình cảm của các bạn dành cho Nhà Mình và cho LienVietPostBank.

lên
0 users have voted.