LienVietPostBank triển khai Gói dịch vụ Ủy thác thanh toán lương

17:00 - 07/02/2020
9153
 

- Thông tin triển khai chương trình: ưu đãi dịch vụ, cơ chế hỗ trợ, chương trình thi đua nội bộ và các chương trình hỗ trợ đào tạo (nội dung chi tiết – file đính kèm)

 

lên
0 users have voted.