Triển khai thỏa thuận quy chế tổ chức và hoạt động của tổ phối hợp Ngân hàng Bưu điện cấp địa phương

14:30 - 03/07/2017
1176

Ngay sau khi TB số 5736/TB-LienVietPostBank ngày 29/05/2017 về việc “Hướng dẫn triển khai thỏa thuận Quy chế tổ chức và hoạt động Ban điều phối hoạt động Ngân hàng –Bưu điện (Ban điều phối) gọi tắt là OCC và Tổ phối hợp Ngân hàng – Bưu điện cấp địa phương gọi tắt là RCC” được ban hành, công tác triển khai đã được các ĐVKD trên toàn hệ thống thực hiện hết sức bài bản và chuyên nghiệp.

Đơn vị đầu tiên báo cáo hoàn thành việc tổ chức lễ ký kết “Tổ phối hợp Ngân hàng – Bưu điện cấp địa phương gọi tắt là RCC” là CN Kon Tum với những hình ảnh rất trang trọng, hoành tráng.

 Giám đốc BĐT và CN Kon Tum thực hiện ký xác nhận các nội dung trên thỏa thuận

RCC có vai trò là đầu mối kết nối và phối hợp các hoạt động liên quan giữa Bưu điện tỉnh và Chi nhánh ngân hàng trong việc triển khai thực hiện các quyết định được thống nhất giữa Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, đồng thời là đầu mối trong việc quản trị rủi ro, triển khai hoạt động ngân hàng trên địa bàn trên hệ thống mạng lưới Bưu điện.

 Tổ trưởng và thành viên tổ RCC tại địa bàn Kon Tum.

Nếu như trước đây, mối quan hệ giữa Bưu điện Tỉnh và Chi nhánh là mối quan hệ gắn bó hợp tác thì sau khi tổ chức lễ ký kết, Bưu điện Tỉnh – và Chi nhánh Ngân hàng là mối quan hệ cùng một đơn vị, cùng chịu trách nhiệm và cùng triển khai thực hiện.

 Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp Ngân hàng – Bưu điện tại Quảng Trị

Địa bàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là 2 địa bàn có tổ phối hợp RCC với số lượng thành viên lớn nhất cả nước. Tổ RCC của địa bàn Hà Nội bao gồm: BĐ Hà Nội; 14 CN/PGD lớn của LPB; Khối Ngân hàng Bưu điện (Hội sở LPB).

Phiên họp đầu tiên của RCC tại Hà Nội diễn ra ngày 19 tháng 6 năm 2017 tại Bưu điện Hà Nội. Việc tổ chức họp để triển khai sản phẩm giữa Ngân hàng và Bưu điện và các cấp không phải là mới, tuy nhiên khi chính thức ký thỏa thuận và tham gia thành tổ RCC, vai trò, trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân tham gia được quy định rõ ràng, có quy trình hướng dẫn xử lý cụ thể hơn. Khó khăn vướng mắc giữa các đơn vị triển khai bán hàng được trao đổi và tìm hướng tháo gỡ trực tiếp, thông tin giữa các đơn vị phối hợp bán hàng được truyền đạt được thông suốt và kịp thời. Đây là điểm mới và điểm mạnh của RCC khi chính thức được ban hành.

 Thành viên tổ RCC gồm PGĐ Bưu điện Hà Nội, Giám đốc Bưu điện Trung tâm/Bưu điện Quận; PGĐ Khối Ngân hàng Bưu điện và Giám đốc CN/PGD lớn tại Hà Nội đang thảo luận, thống nhất định hướng, tổ chức hoạt động của tổ phối hợp

Việc ứng dụng kết quả Dự án tư vấn của Tập đoàn Bưu chính Pháp La Poste Group và vận dụng phù hợp điều kiện của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại Việt Nam sẽ là cơ sở để mối quan hệ hợp tác giữa LienVietPostBank và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nâng lên tầm cao mới, thống nhất và hiệu quả hơn.

K. NHBĐ

 
lên
0 users have voted.